0943 426 431

Sơn epoxy/uipoxy Lining – sơn tự san phẳng

Giá: Liên hệ

  • Bề mặt hoàn thiện: bóng.
  • Màu sắc: chọn trên bảng màu KCC.
  • Hàm lượng chất rắn: xấp xỉ 98%.
  • Độ phủ lý thuyết: 1.04 L/m2 với độ dày 1mm trên bề mặt nhẵn mịn.
  • Tỷ trọng: 1.4~1.5 tuỳ theo mỗi màu sắc, tính cho hỗn hợp sau khi đã trộn đồng nhất.
  • Thời gian khô: